آموزشی

تاریخچه پیدایش سیگار

در این مقاله ما میخواهیم تاریخچه پیدایش سیگار را مورد بررسی قرار دهیم.

وقتی اسم سیگار به گوشمان میخورد ما را بـه یاد سرطان و ده ها بیماری دیگر می اندازد کـه در اثر مصرف آن رخ می‌دهد اما در این مقاله دانستنی هاي جالب تری را از پیدایش سیگار تا باورهای عجیب درباره آن را مورد بررسی قرار می دهیم  در ادامه با Enzo plus همراه باشید تا بیشتر در این باره مطلع شوید.

Ramon pane ، راهبی کـه کریستف کلمب را تا کشور آمریکا همراهی کرد بعنوان معرفی کننده ي تنباکو بـه اروپا شناخته می‌شود.

در آمریکای باستان تنباکو را جوشانده و مثل چای می نوشیدند، مثل پودر استنشاق و مثل ژله مصرف میکردند اما با این حال کشیدن آن بـه صورت سیگار بیش از همه ی محبوب بوده اسـت.

در اواسط قرن 16 در اروپا بر این باور بودند کـه کشیدن سیگار میتواند سفلیس را درمان کند.

مراسم مذهبی ایالات امریکا خاستگاه کشیدن تنباکو بود و این ویژگی در آن دوران فقط منحصر بـه کشیش ها و پزشکان می شد. هم در آمریکای باستان و هم در اروپای قرن 16 باور مردم این بود کـه “دود مقدس” می‌تواند بیماری ها را درمان کرده و ارواح شیطانی را از افراد بـه در کند.

اوره راکه در ادرار موجود اسـت را بعنوان طعم دهنده ي اضافی بـه سیگار های صنعتی اضافه می‌کنند.

تاجران اروپایی درحدود نیمه ي قرن 17 تنباکو را به هند و آسیا معرفی کردند. دراین کشورها تنباکو با یکسری برگ هاي دیگر مخلوط می‌شود و بـه صورت قلیان کشیده می‌شود.

شکر و کاکائو اغلب بـه سیگار های صنعتی اضافه میشوند و این واقعیتی اسـت کـه تعداد زیادی از افراد دیابتی ازآن اطلاع ندارنددرصورتیکه توتون طبیعی فاقد مواد شیرین و مضر برای افراد دیابتی است که میتوانید آن را از سایت Enzo Plus تهیه و مصرف کنید.

طبق یک افسانه ي هندی، زنی برای نجات بشریت از قحطی و گرسنگی توسط روح بزرگ بـه زمین فرستاده شد. جاییکه او با دست راستش لمس کرد سیب زمینی ها روییدند و جاییکه او با دست چپش لمس کرد ذرت‌ها روییدند. پس از آنکه او زمین را بارور کرد قدری استراحت کرد ودر واقع تنباکو در جاییکه او استراحت کرد رویید.

امپراطور چین در طی سال هاي 44-1627 هشدار داد کـه با عوامی کـه سیگار می‌کشند مثل خائنین بـه کشور برخورد خواهد شد و پاتریارک مسکو هم اعلام کرد کـه اگر زن یا مردی سیگار بکشد بینی‌اش را پاره خواهند کرد و یا تازیانه اش خواهند زد.

زنان از دهه 1920 بطور فزاینده ‌اي شروع بـه مصرف سیگار کردند چرا کـه در آن زمان سیگار را بعنوان نشانه اي از برابری، شورش و استقلال زنان معرفی کرده بودند.

اخیرا و آن هم دریک سری از کشور هـای غربی سیگار صنعتی را بعنوان خطری جدی برای سلامتی تقلی کرده اند.نرخ سیگار کشیدن در کشور آمریکا از سال 1965 حدودا نصف شده یعنی از 42% بـه 26% در بزرگسالان رسیده اسـت. اما با این حال سیگار کشیدن در کشور هـای رو بـه پيشرفت همان‌ گونه در حال افزایش اسـت.

ایالت کنتاکی دارای بالاترین نرخ افراد سیگاری «7/28%» در کشور آمریکا اسـت. زنان بارداری کـه سیگار صنعتی می‌کشند نه تنها بچه هاي لاغر و سبکی بدنیا می آوردند، بلکه کودکان آنها خشن‌تر هم خواهند بود.

نظرسنجی اي کـه در بریتانیا انجام شد نشان داد کـه 99% از زنان از ارتباط بین سیگار کشیدن و سرطان رحم بی اطلاع بودند. از میان هزاران عامل و ماده شیمیایی کـه در دود تنباکو وجود دارد، بیش از 50 مورد سرطانی تشخیص داده شده‌اند.

در حال حاضر حدود 5.5 تریلیون سیگار صنعتی سالانه در سراسر دنیا تولید می‌شود. سیگارهای صنعتی منبع درآمد خوبی برای دولت ها هستند و آن هم بدلیل بالا بودن تعداد افراد سیگاری اسـت.

نرخ سیگار کشیدن در بین افرادی کـه در زیر خط فقر هستند یا تحصیلات کمی دارند بیشتر اسـت. استفراغ نهنگ را بعنوان طعم دهنده بـه سیگار صنعتی اضافه میکنند در صورتی که توتون خالص به صورت ارگانیک هست و هیچ طعم دهنده ای به آن اضافه نشده که میتوانید آن را از سایت Enzo Plus تهیه کنید.

۲۰ دقیقه پس از ترک سیگار صنعتی فشارخون فرد بـه حالت نرمال برمی گردد ودر طی یکسال احتمال ابتلای آن فرد بـه حمله ي قلبی 50% کاهش می‌یابد.

دو مردی کـه در تبلیغ محبوب سیگار صنعتی ماربرو بازی میکردند بر اثر سرطان ریه در گذشتند و این باعث شد کـه بـه ماربرو لقب “قاتل کابوی‌ها”را بدهند.

اسم نیکوتن را از Nicot Jean گرفته اند. سفیر فرانسوی‌اي در پرتغال کـه در اواسط قرن 16 سیگار کشیدن و تنباکو را بعنوان راه درمانی‌اي بـه فرانسه معرفی کرد.

از آنجایی کـه تعداد زیادی از سربازان سیگار می کشیدند ،جنگ جهانی اول بـه مشروع‌تر کردن و پذیرفته‌تر کردن سیگار کمک کرد و آن رابه نمادی از مردانگی و غیرت بدل کرد.

درطی جنگ جهانی اول از آمریکایی‌ها خواسته شده بود کـه برای سربازان سیگار بفرستند. درطی جنگ جهانی دوم سیگار بخشی از جیره سربازان بود.

با تمام این تفاسیر پیشنهاد کلی برای سیگارهایی عزیز این است که اول سیگار رو ترک کنید و دوم اگر امکان ترک سیگار را ندارید از توتون طبیعی استفاده کنید که طعم واقعی توتون را بدون افزودنی ها تجربه کنید برای این امر میتوانید از سایت Enzo Plus برای تهیه توتون 100% طبیعی استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید